Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for pabanen.no sitt nettsted. #Påbanen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: pabanen.no

Personopplysninger som behandles

#Påbanen samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • E-postadresse
  • Fornavn og etternavn
  • Klubbnavn

Hvordan informasjon innhentes?

#Påbanen samler inn opplysninger gjennom konkurranseskjema på nettsiden. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, vil det ikke være mulig å delta i konkurransen da disse kontaktdata er nødvendig for å komme i kontakt med innsender.

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne komme i kontakt med deg som deltar i konkurransen.

Vi lagrer profildata for at du som innsender skal kunne delta og bli kontaktet vedrørende konkurransen i etterkant. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema, lagres i administrasjonsgrensesnittet til nettsiden.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte post@pabanen.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men #Påbanen kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av #Påbanen.

Samtykke

Ved påmelding til å delta i konkurransen samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake. 

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at #Påbanen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

post@pabanen.no