Høland IUL vant 30 000 kroner i #påbanen-pris 2018

Høland IUL en av seks klubber som får pris for sin miljøbevissthet.

FIKK PRIS: Anleggssjef Ole Myhrvold i NFF (midten) delte ut pris miljøprisen til Høland IUL ved banesjef Roger Engh (t.v.) og daglig leder Bjørn Ottesen (t.h.) | Foto: Terje Skeie

#påbanen 2018 er en konkurranse hvor det gis en pengepremier til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen og ikke kommer ut i naturen eller blir med hjem i klær og sko.

- Det har vært et stort miljøfokus i fotballorganisasjonen, i media og fra myndighetenes side. Det er ingen tvil om at det har hatt effekt – noe tall fra miljødirektoratet viser. Vi holder trykket opp og arrangerer for andre år på rad en konkurranse hvor vi premierer de mest miljøbevisste klubbene. Jeg har stor tro på at vi skal klare å redusere svinnet med 90 prosent innen utgangen av 2020, sier anleggssjef i NFF, Ole Myhrvold.

Konkurransen skal premiere klubber som tar miljøansvar. Gode løsninger og nye ideer som NFF kan bruke for å hjelpe andre klubber, har blitt vektlagt.

- Ingen av disse klubbene er helt i mål, men har vist stor vilje og engasjement for å få ryddet opp rundt eksisterende baner og innført en rekke tiltak for å kraftig redusere granulat på avveie, rense det og legge det tilbake på banen, sier Myhrvold.

Høland IUL er altså en av seks vinnere i årets konkurranse. I begrunnelse står det blant annet følgende:

  • Legger hver høst ut en fem meter bred duk langs vestsiden av kunstgressbanen, fra asfaltkant langs banen og opp i tilskuerskråningen (gressbakke). Ved brøyting av snø på vinteren føIger det med noe granulat. Når snøen er smeltet på varen ligger granulatet igjen på duken, og det er enkelt å samle opp.
  • Oppsamlet granulat fylles i en trommer på hjul, trukket av en liten traktor. Denne trommelen er perforert med hull som er store nok til at granulatet faller ut av trommelen ved kjøring på banen, mens hullene er for små til at stener og annet søppel faller ut. Således føres all oppsamlet granulat tilbake til banen, mens det som blir igjen i trommelen fjernes. Dette betyr at all granulat tas vare på under god kontroll.
  • Etablert høy steinkant langs ene langside, og vil fortsette denne rundt hele banen
  • Klubben vinner kr. 30.000,-

- Høland IUL er en klubb som har tatt miljøet virkelig på alvor, sier Myhrvold. 

Juryen har bestått av seniorrådgiver, seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet Christoffer Back Vestli, anleggssjef i NFF Ole Myhrvold, og fotballpresident Terje Svendsen.

Følgende seks klubber har vunnet:

Bardufoss og Omegn IF
Storm
Høland IUL
Svorkmo
Ottestad
Tangmoen